Fredag, september 04, 2015
   
Text Size

Välkomna till Deltra Kravek AB

Av Länsstyrelsen

Auktoriserat Delgivningsföretag

 
Våra kunder återfinns bland 
 • Fastighetsbolag
 • Energibolag
 • Banker
 • Kronofogden
 • Inkassoföretag
 • Advokater
 • Privatkunder
 • Statliga verk 

 

 

Vid brådskande

uppsägningar

kontakta oss på tel 08-4480770

Vi delger:
 • Betalningsförelägganden  
 • Partsdelgivningar
 • Betalningsuppmaning enligt konkurslagen 2:9
 • Stämningar
 • Testamenten
 • Krav
 • Kallelser
 • Underrättelser till el-konsument
 • Uppsägningar
 • Preskriptionsavbrott

 

 

PRIO delgivningDK PRIO/ Förtur är den delgivningstjänst vi rekommenderar då ni har behov av ett snabbt delgivningsförfarande och önskar förtur för hanteringen av ärendet.

Målsättningen är att delge ärendet snarast möjligt, dock senast inom given tid för delgivning.

Läs mer: PRIO delgivning

 

BAS delgivningDK BAS / Ordinär är den delgivningstjänst vi rekommenderar i samband med att ett framgångsrikt genomförande är av större betydelse än att uppdraget delges extrem snabbt.

Givetvis är ett lyckande och snabb delgivning alltid vårt motto, men i vissa uppdrag är dock tiden av mindre betydelse.

Läs mer: BAS delgivning

   

Vad är en delgivning


Delgivning innebär att en handling skickas eller lämnas till den eller de personer som har behörighet att ta emot delgivningen eller att något av de andra förfaranden som anges i Delgivningslagen (DL) används.

Den som ensam eller tillsammans med någon är behörig att ta emot delgivning betecknas i denna lag som delgivningsmottagare.

Vid delgivning med en fysisk person är han eller hon delgivningsmottagare.

När delgivning med juridisk person ska ske är en person som har rätt att företräda den juridiska personen delgivningsmottagare. Om flera är behöriga tillsammans, är var och en av dem delgivningsmottagare.

Stämningsmannadelgivning sker genom att en person som enligt 40§ DL har behörighet att utföra sådan delgivning lämnar handlingen som ska delges på något av följande sätt.

Stämningsmannadelgivning när mottagaren anträffas – personlig delgivning (32§ DL).

Stämningsmannadelgivning genom att handlingen lämnas till en annan person än delgivningsmottagaren – s.k. surrogatdelgivning (34§ DL).

Stämningsmannadelgivning genom att handlingen lämnas i eller i nära anslutning till delgivningsmottagarens hemvist – s.k. spikning (38§ DL).

Kungörelsedelgivning kan ske efter beslut av myndighet när delgivningsmottagaren saknar känt hemvist eller undandrar sig delgivning (47§, 48§, 49§, 50§ DL).

Läs mer: Vad är en delgivning

   

Barncancer Fonden

Information

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Vi förvärvar Aptic Delgiv

Deltra-Kravek AB förvärvar Aptic Delgivning ABStockholm i maj 2015Deltra-Kravek AB ...

Läs mer

Vi är AUKTORISERADE !

News image

Länsstyrelsen beviljar Deltra Kravek AB fredagen den 17:e Juni 2011, au...

Läs mer

Vi söker delgivare på någ

News image

DeltraKravek söker delgivningspersonal på några orter i landet. Se, lediga ...

Läs mer

Ny VD på Deltra Kravek.

News image

DeltraKravek anställer Michael Tjörnemo som ny VD. Den 12:e Maj tillträdde ...

Läs mer
More in: Nyheter

Languages

Browse this website in:

InloggningRestore Default Settings